Úvodní strana
Aktuality

Kompletní realizace staveb

Na klíč nebo svépomocí?

V okamžiku výběru projektu svého domu, musíte učinit rozhodnutí, jakým způsobem bude dům stavěn. Na výběr máte zhruba ze tří možností.

stavba "na klíč" stavební firmou

stavba "hrubé stavby" stavební firmou

svépomocí

Stavba "na klíč"

Stavba na klíč v podstatě znamená, že zákazník nám předá stavební dokumentaci, na jejímž základě je předložen položkový rozpočet. Na základě odsouhlaseného položkového rozpočtu uzavře Makra s.r.o. jako zhotovitel  a zákazník jako objednatel smlouvu o dílo, která jasně specifikuje termíny plnění, celkovou cenu za provedené dílo, způsob předání a převzetí stavby, způsob odstranění závad a nedodělků a reklamační podmínky.. Objednatel tedy jedná pouze se zástupcem zhotovitele, či stavebním dozorem. Odpadá hledání jednotlivých řemeslníků a nespornou výhodou, kromě úspory času a financí je, že Makra s.r.o. poskytuje na všechny provedené práce záruku v délce 36 měsíců. V okamžiku předání hotové stavby může objednatel do nového domu ihned nastěhovat, jelikož zajišťujeme veškeré běžní i nadstandardní dokončovací práce ať již uvnitř stavby, či venku (zahrada, oplocení, bazén atd).

Hrubá stavba

Jakýmsi mezistupněm mezi stavbou na klíč a stavbou svépomocí je hrubá stavba. V tomto případě zhotovitel dodá stavbu v jasně definovaném stupni rozpracování. Výhodou pro zákazníka je, že obdrží stavbu se sníženou sazbou DPH a se zárukou. Dokončovací práce práce pak může dodělat svépomocí..

Stavba svépomocí

Stavba svépomocí je nečastěji volena stavebníky, kteří předpokládají nižší finanční náklady. Je ovšem potřeba si uvědomit, že pokud nedisponujete patřičnými dovednostmi (a na každé stavbě je zapotřebí mnoha různých řemesel), může se pro Vás stát výstavba noční můrou. Výstavba svépomocí může trvat neúměrně dlouho. Nezanedbatelným argumentem proti tomuto typu výstavby může být i to, že stavebník většinou není plátcem DPH a tudíž musí materiál kupovat za cenu včetně 20% DPH. Stavební firmy na stranu druhou účtují za stavby ceny se sníženou sazbou DPH ve výši 10 procent. Dalším úskalím stavby svépomocí je fakt, že na takto postavený dům neexistuje žádná záruka.

 

zpět <<<

Stavební povolení nebo ohlášení?

Pokud v dnešní době chcete stavět běžný rodinný dům, není potřeba stavební povolení, ale stačí stavbu pouze ohlásit příslušnému stavebnímu úřadu. Běžný rodinný dům, jako zamýšlená stavba, musí splňovat určité náležitosti.

-          dům musí mít maximální rozlohu 150m2

-          může mít nejvýše dvě nadzemní podlaží, podkroví a sklep

-          musí být postaven na pozemku, kde lze legálně stavět.

Lhůta, kterou má stavební úřad na vyřízení ohlášení je 40 dní.

Pokud však stavíte rodinný dům o více než dvou nadzemních podlažích nebo o rozloze větší než 150m2, ten podléhá stavebnímu povolení, a proto je nezbytné toto před realizací stavby získat. Stavební povolení je uděleno na základě stavebního řízení a jsou v něm stanoveny podmínky pro provádění stavby.

Lhůta, kterou má stavební úřad na vyřízení stavebního povolení je 60 dní.

V obou případech má stavební úřad možnost stavbu povolit či zamítnout, v případě nevydání rozhodnutí v této lhůtě je možné stavbu zahájit.

Kompletní seznam staveb a jejich rozdělení podle nutnosti ohlášení či povolení poskytuje stavební zákon v §103 a §104.

zpět <<<
Profil společnosti Projekty Služby Reference Ke stažení Prodej a pronájem Kontakty
2010 © MAKRA s.r.o. | info@makra-kralupy.cz
Interiérové vůně na aromadoma.cz